Special Program for International Students

GRADUATE COURSE IN EARTH SCIENCE
  & GEOENVIRONMENTAL SCIENCE
Current MEXT students


flag_pic

Piotr Iskra (Poland)

Email: s009508 @matsu.shimane-u.ac.jp

Thesis title:  Balance of energy in cutting process.
Supervisor:  Prof. C. Tanaka (2000-2002).

The purpose of my work is preparing an energy balance of the cutting process. Power consumption, energy of pure cutting and undesirable effects including acoustic emissions, vibrations and warming of tools will be investigated and calculated. Machining of wood and the other wood-based materials requires providing mechanical energy to the process. This is termed system input. System outputs include not only mechanical changes in the machined material, but also phenomena such as noise, vibration and heat generation. The goal of my experiments is to investigate the distribution of energy during cutting of MDF (medium density fiberboard) under differing machining conditions. The data collected will provide a basis for on-line detection of tool wear.

 

Polish

Celem tej pracy jest sporządzenie bilansu energetycznego procesu cięcia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej przez obrabiarke, energia wydatkowana na samo cięcie materiału oraz inne nieporządane zjawiska podczas cięcia jak emisja akustyczna, wibracje oraz nagrzewanie sie narzędzia i materialu obrabianego w czasie obrobki będzie mierzone i obliczane. Podczas obróki drewna jak i materiałów drewnopochodnych niezbedne jest dostarczenie energii najczesciej elektrycznej. To jest watosc wejsciowa bilansu. Wartosciami wyjsciowymi nie są jedynie zmiany zachodzące w obrabianym materiale. Pojawiaja sie takze inne zjawiska jak halas, wibracje oraz nagrzewanie się narzędzia tnącego. Celem pracy jest oszacowanie wszystkich dajacych sie zmierzyc wartosci energii wpływąjacej i wypływającej z układu podczas cięcia MDF (medium density fiberboard) przy zmiennych warunkach skrawania. Zebrane dane mogą posłuzyć w przyszłości do sporządzenia automatycznego systemu diagnostyki narzędzia.


back_pic  TO THE RECENT GRADUATES PAGE

back_pic  TO THE SPECIAL PROGRAM HOME PAGE